background

phone

Gjaldskrá Efnamóttökunnar

Efni sem skilað er til Efnamóttökunnar eru vigtuð við móttöku þeirra og þyngd með umbúðum og efnaheiti er skráð á sérstaka móttökuseðla. Reikningur fyrir þjónustuna byggir á skráðum upplýsingum á móttökuseðli og er vísað í númer hans við innheimtu. Eyðingargjald spilliefna sem bera úrvinnslugjald er greitt af Úrvinnslusjóði. Bent er á að án beiðni er flutningsaðili ábyrgur fyrir greiðslu eyðingargjalds. Gjaldskráin sem hér birtist sýnir hvaða flokkar eru greiddir af Úrvinnslusjóði og hvaða flokkar eru greiddir af úrgangshafa. Hún sýnir hins vegar ekki verðin á síðarnefndu flokkunum. Til að fá upplýsingar um þau þarf að hafa samband við skrifstofu Efnamóttökunnar í síma 559-2200.

Breyting á gjaldtöku vegna söfnunar á matarolíu (birt 29.maí 2018)

Ágæti viðskiptavinur.

Efnamóttakan hefur um margra ára skeið annast söfnun á notaðri matarolíu hjá veitingastöðum og mötuneytum. Framan af var tekið gjald fyrir þessa þjónustu enda var efnið þá urðað.

Endurvinnsla á matarolíu í atvinnuskyni hófst fyrir alvöru um og eftir árið 2011. Þá lagðist af gjaldtaka fyrir efnið og við tók tímabil þar sem endurvinnsluaðilar greiddu fyrir það. Á þessu tímabili hefur smám saman komið í ljós að sölutekjur af framleiðsluvörunni, lífdísil, standa ekki undir greiðslum fyrir hráefnið, enda hafa endurvinnsluaðilar þurft að lækka verð sín til kaupenda eldsneytisins.

Það liggur jafnframt fyrir að Úrvinnslusjóður telur það ekki falla undir hlutverk sitt að styðja við söfnun og afsetningu á úrgangsmatarolíu. Stjórn sjóðsins fjallaði nýlega um erindi þessa efnis og ályktaði að úrgangshafarnir skuli sjálfir standa straum af kostnaðinum.

Niðurstaðan af framansögðu er því sú að hefja verður gjaldtöku fyrir móttöku á notaðri matarolíu. Efnið mun eftir sem áður fara til endurvinnslu.

Af þessum sökum mun Efnamóttakan hefja innheimtu á móttökugjaldi fyrir efnið sem í byrjun verður 20 kr./kg án vsk. Auk þess breytist gjaldkerfi fyrir akstur þannig:

Losun                                Verð án vsk.

Reglulegar losanir              3.300 kr.

Tilfallandi losanir               5.000 kr.

Ekki verður ekki tekið á móti götuðum brúsum nema í undantekningartilvikum og í þeim tilvikum verður tekið 600 kr. aukagjald á hvern brúsa. Þetta fyrirkomulag tekur gildi 1. júlí 2018.

Virðingarfyllst,

Jón H. Steingrímsson,

framkvæmdastjóri

Breyting á gjaldtöku á árinu 2015

Ágætu viðskiptavinir!

Á árinu 2015 verður hafin almenn gjaldtaka fyrir akstur, leigu og losun á ílátum á höfuðborgarsvæðinu, hvort sem um er að ræða úrgangsefni með eða án úrvinnslugjalds.

Ástæðan er sú að Úrvinnslusjóður greiðir ekki sérstaklega fyrir söfnun og flutning efna innan höfuðborgarsvæðisins og hefur ekki gert síðan í apríl 2008. Aðrar greiðslur sjóðsins gefa ekki af sér tekjur til að bæta það upp á sama tíma og kostnaður við flutninga hefur aukist umtalsvert.  Því mun aksturs- og/eða leigugjald verða innheimt í ýmsum tilvikum þar sem það hefur ekki áður verið lagt á. 

Gjaldskrá á myndrænu formi.