background

phone

Upplýsingar

Móttöku- og flokkunarstöð.
Fyrirtækið rekur og/eða annast móttöku- og flokkunarstöðvar víðsvegar um landið. Þar er lögð áhersla á umhverfislega og nútímalega meðhöndlun úrgangs. Móttöku- og flokkunarstöðin á Akureyri Hlíðarvellir er við Hlíðarfjallsveg.

Meginmarkmið eru: Að hámarka endurnotkun, endurnýtingu og endurvinnslu en lágmarka sóun og urðun úrgangs

Gámavellir eru einnig í hverju sveitarfélagi og grenndarstöðvar eða flokkunarkrár í sumum þeirra.


Sérfræðiþjónusta fyrirtækisins veitir ráðgjöf við úrgangsstjórnun.
Þarfir viðskiptavina eru mismunandi meðal annars eftir því hvort þeir eru einstaklingar eða fyrirtæki og eftir því hvar og hvers konar starfsemi þeir stunda.

Með þróun og góðri samvinnu við viðskiptavini sína uppfyllir fyrirtækið þarfir viðskiptavina sinna í samræmi við aðstæður á hverjum stað.

Lausnir fyrirtækisins byggja á áralangri reynslu hæfs starfsfólk.

Starfsfólk fyrirtækisins temur sér vistvæna hugsun og leitast við að beita henni við lausn verkefna.

Vistfræðileg nálgun stuðlar að sjálfbærni.


Umhverfisvörur
Gámaþjónusta Norðurlands í samvinnu við Hafnarbakka - Flutningatækni ehf. hefur á boðstólum ýmsar vörur sem auðvelda lausn viðfangsefna. Þar má nefna: Ýmiss konar söfnunarílát, bekki, saltkistur, umferðarspegla, gangstéttarpolla og fl.